google.com, pub-7290961666693195, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Devletçilk İlkesi - Atatürk'ün İlkeleri - Kolay Öğrenim / Konu Anlatımları

Devletçilk İlkesi - Atatürk'ün İlkeleri

''Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Maziden kendine miras kalan bütün hayati gibi iktisadi işlerde de fertlerin teşebbüsleri neticesini beklemek doğru olamaz. Mühim ve büyük işleri, ancak milletin toplam servetine ve devleti bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulamasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır. Diğer bazı devletlerin ikinci derecede görebileceği ve fertlerin teşebbüslerine bırakılmasında sakıncalı olmayan işlerden birçoğu, bizim için hayatidir ve birinci derecede mühim devlet görevleri arasında sayılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare edenlerin, demokrasi esasından, bugün içinde bulunduğumuz haller, şartlara ve mecburiyetlere uygun olur''

Mustafa Kemal Atatürk 

Devletin ekonomik faaliyetler içine girerek hem toplumun kalkınmasına hem de halka götürülmesine imkan sağlar. Özel sektörde sermaye birikiminin yeterli olmaması nedeniyle ekonomik yatırımlar devlet eliyle gerçekleştirilmiştir.

Özellikleri

  • Türkiye'de devletçilik cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda hızlı gelişmeyi sağlamak amacıyla devletin yaptığı uygulamalara denmiştir.
  • Daha çok ekonomi alanında kendini hissettirmiştir.
  • Halkçılığın tamamlayıcısı niteliğindedir.
  • Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıkları gidermeyi öngörür.
  • Zamanın şartlarına göre değişebilir özellik gösterir.

Devletçilik İlkesi ile İlgili Gelişmeler

  • Beş yıllık sanayi planlarının hazırlanması
  • Sümerbank ve Etibankın kurulması
  • Merkez Bankasının kurulması
  • Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi
  • Eğitim, sağlık ve sanat alanlarında halkın ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar yapılması


Blogger tarafından desteklenmektedir.