google.com, pub-7290961666693195, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Passive Sentences (Pasif Cümleler) Konu anlatımı - Kolay Öğrenim / Konu Anlatımları

Passive Sentences (Pasif Cümleler) Konu anlatımı

passive sentences konu anlatımı örnekler ve türkçe anlamları, passive voice ve active voice,
Passive sentence'de eylemi yapana değil, eyleme ve yapılan işe odaklanılır çoğu zaman eylemi yapan kişi bilinmez veya bilinse bile ismi geçmez.
Örneğin; Budi ate an apple ( Budi bir elma yedi) bu cümlede ön planda olan Budi iken, passive sentencede elmanın yiyilmesi ön plana çıkar. Örnek olarak An apple was eaten by Budi (Elma Budi tarafından yenildi) yada An apple was eaten by someone (Elma biri tarafından yenildi) veya An apple was eaten (Elma yenildi) şeklindedir.

Aşağıda zamanlara göre active cümleler ve passive karşılıkları verilmiştir. 

Simple Present

Active: Once a week, Tom cleans the house.
Haftada bir, Tom evi temizler.
Passive: Once a week, the house is cleaned by Tom.
Haftada bir, ev Tom tarafından temizlenir.

Present Continuous

Active: Right now, Sarah is writing the letter.
Şu an Sarah mektup yazıyor.
Passive: Right now, the letter is being written by Sarah.
Şu anda mektup Sarah tarafından yazılıyor.

Simple Past

Active: Sam repaired the car.
Sam arabayı tamir etti.
Passive: The car was repaired by Sam.
Araba Sam tarafından tamir edildi.

Past Continuous

Active: The salesman was helping the customer when the thief came into the store.
Satıcı, hırsız mağazaya girdiğinde müşteriye yardımcı oluyordu.
Passive: The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store.
Hırsız mağazaya girdiğinde müşteriye satıcı tarafından yardım ediliyordu.

Present Perfect

Active: Many tourists have visited that castle.
Birçok turist bu kaleyi ziyaret etti.
Passive: That castle has been visited by many tourists.
Bu kale birçok turist tarafından ziyaret edildi.

Present Perfect Continuous

Active: Recently, John has been doing the work.
Son zamanlarda John işi yapıyor.
Passive: Recently, the work has been being done by John.
Son zamanlarda, iş John tarafından yapılmaktadır.

Past Perfect

Active: George had repaired many cars before he received his mechanic's license.
George mekanik lisansını almadan önce birçok arabayı onarmıştı.
Passive: Many cars had been repaired by George before he received his mechanic's license.
Birçok araba, mekanik lisansını almadan önce George tarafından tamir edilmişti.

Past Perfect Continuous

Active: Chef Jones had been preparing the restaurant's fantastic dinners for two years before he moved to Paris.
Şef Jones, Paris'e taşınmadan önce iki yıldır restoranın harika yemeklerini hazırlıyordu.
Passive: The restaurant's fantastic dinners had been being prepared by Chef Jones for two years before he moved to Paris.
Restoranın muhteşem yemekleri, şef Jones tarafından Paris'e taşınmadan iki yıl önce hazırlanıyordu.

Simple Future - will

Active: Someone will finish the work by 5:00 PM.
Birisi işi saat 5'e kadar bitirecek.
Passive: The work will be finished by 5:00 PM.
İş, saat 5'e kadar bitecek.


Simple Future - be going to 

Active: Sally is going to make a beautiful dinner tonight.
Sally bu akşam güzel bir akşam yemeği hazırlayacak.
Passive: A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight.
Bu gece Sally tarafından güzel bir akşam yemeği hazırlanacak.

Future Continuous - will

Active: At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes.
Bu gece saat 8'de, John bulaşıkları yıkıyor olacak.
Passive: At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John.
Bu akşam saat 8.00'da yemekler John tarafından yıkanacak.

Future Continuous - be going to

Active: At 8:00 PM tonight, John is going to be washing the dishes.
Bu gece saat 8'de, John bulaşıkları yıkıyor olacak.
Passive: At 8:00 PM tonight, the dishes are going to be being washed by John.
Bu akşam saat 8.00'da yemekler John tarafından yıkanacak.

Future Perfect - will

Active: They will have completed the project before the deadline.
Projeyi son başvuru tarihine kadar tamamlamış olacaklar.
Passive: The project will have been completed before the deadline.
Proje son teslim tarihinden önce tamamlanmış olacak.

Future Perfect - be going to

Active: They are going to have completed the project before the deadline.
Projeyi son başvuru tarihine kadar tamamlamış olacaklar.
Passive: The project is going to have been completed before the deadline.
Proje son teslim tarihinden önce tamamlanmış olacak.

Future Perfect Continuous - will

Active: The famous artist will have been painting the mural for over six months by the time it is finished.
Ünlü sanatçı bittiğinde altı aydan daha uzun süre duvar resmi yapıyor olacak.
Passive: The mural will have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished.
Duvar resmi bittiğinde altı aydan fazla bir süre ünlü sanatçı tarafından yapılmış olacak.


Future Perfect Continuous - be going to

Active: The famous artist is going to have been painting the mural for over six months by the time it is finished.
Ünlü sanatçı bittiğinde altı aydan daha uzun süre duvar resmi yapıyor olacak.
Passive: The mural is going to have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished.
Duvar resmi bittiğinde altı aydan fazla bir süre ünlü sanatçı tarafından yapılmış olacak.

Used to

Active: Jerry used to pay the bills.
Jerry faturaları öderdi.
Passive: The bills used to be paid by Jerry.
Faturalar Jerry tarafından ödenirdi.

Would Always

Active: My mother would always make the pies.
Annem her zaman pasta yapardı.
Passive: The pies would always be made by my mother.
Pastalar daima annem tarafından yapılırdı.

Future in the Past - Would

Active: I knew John would finish the work by 5:00 PM.
John'un saat beşlere kadar işi bitireceğini biliyordum.
Passive: I knew the work would be finished by 5:00 PM.
İşin saat beşte biteceğini biliyordum.


Future in the Past - Was Going to

Active: I thought Sally was going to make a beautiful dinner tonight.
Sally'nin bu gece güzel bir akşam yemeği yapacağını düşünüyordum.
Passive: I thought a beautiful dinner was going to be made by Sally tonight.
Bu gece Sally tarafından güzel bir akşam yemeği yapılacağını düşünüyordum.
Blogger tarafından desteklenmektedir.