top of page

Sesler, Ünlü ve Ünsüz Sesler, Ünlü Uyumları

Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları

Ünlüler ses yolunda bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Türkçede 8 ünlü vardır.

Düz

Yuvarlak

Kalın

a

o

İnce

e

ö

Kalın

ı

u

İnce

i

ü

Dar

Geniş

Büyük Ünlü Uyumu

Türkçede bir sözcükte ilk hecede ünlü kalınsa sonraki hecelerin ünlüsü de kalın, ilk hecedeki ünlü inceyse sonraki ünlüler de ince olur

araba, temiz, simitci, ipek, kaldırım... (Büyük ünlü uyumuna uyar.)

karne, kamber, kalorifer, sahne, opera... (Büyük ünlü uyumuna uymaz.)

Küçük Ünlü Uyumu

Ünlülerin düzlük-yuvarlaklık, darlık-genişlik uyumudur. iki kural vardır.

1) Düz (a, e, ı, i) ünlülerinden sonra yine düz ünlüler gelir.

2) Yuvarlak (o, ö, u, ü) ünlülerden sonra ya düz-geniş ünlüler (a, e) ya da dar-yuvarlak ünlüler (u, ü) gelir

göz-lem (yuvarlak, düz-geniş)(Uyar)

ke-sin-lik (düz, düz, düz) (Uyar)

ça- mur (düz, dar-yuvarlak) (Uymaz)

ka-vun (düz,, dar-yuvarlak) (Uymaz)

**Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler genellikle Türkçe değildir.**

Ünsüz Sesler

Sert

Yumuşak

Süreksiz

p, ç, t, k

b, c, d, g

Sürekli

f, h, s, ş

ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

bottom of page