top of page

Present  Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı

Present Continuous Tense Şimdiki Zaman Konu Anlatımı

Present Continuous Olumlu Cümleler 

(am,is,are) + fiil köküne "ing" ilavesi


I am learning English.
İngilizce öğreniyorum.

You are reading a book.
Bir kitap okuyorsun.

He is looking at the picture.
Resime bakıyor.

She is writing a letter.
Bir mektup yazıyor.

It is running to the tree.
Ağaca koşuyor.

We are eating apples.
Elmalar yiyoruz.

You are going to school.
Okula gidiyorsunuz.

They are walking to the door.
Kapıya yürüyorlar.

Present Continuos Soru Cümleleri

(am,is,are) cümle başına


Am I learning English?
İngilizce öğreniyor muyum?

Are you reading a book?
Bir kitap okuyor musun?

Is he looking at the picture?
Resme bakıyor mu?

Is she writing a letter?
Bir mektup yazıyor mu?

Is it running to the tree?
Ağaca koşuyor mu?

Are we eating apples?
Elmalar yiyor muyuz?

Are you going to school?
Okula gidiyor musunuz?

Are they walking to the door?
Kapıya yürüyorlar mı?
 

Present Continuos Olumsuz Cümleler

(am,is,are) + not


I am not learning English.
İngilizce öğrenmiyorum.

You not are reading a book.
Bir kitap okumuyorsun.

He is not looking at the picture.
Resime bakmıyor.

She is not writing a letter.
Bir mektup yazmıyor.

It is not running to the tree.
Ağaca koşmuyor.

We are not eating apples.
Elmalar yemiyoruz.

You are not going to school.
Okula gitmiyorsunuz.

They are not walking to the door.
Kapıya yürümüyorlar.

 

is ve are ile not birleşerek kısalabilir;

is not = isn't - are not = aren't

bottom of page