top of page

Phrasal Verbs (En Çok Kullanılanlar Örnekler ve Türkçe Anlamları) 

İngilizce de ön önemli fiillerden olan phrasal verb'ler; iki farklı fiilin birleşerek farklı anlamda yeni bir fiil yada benzer anlamlı yeni bir filin oluşumudur.

Aşağıda en çok kullanılan Phrasal verb'ler örnekler ve Türkçe anlamlar listelenmiştir.

blow up
patlamak

bring up
bir konudan bahsetmek

bring up (2)
çocuk yetiştirmek

call off
iptal etmek

do over
yampak, bitirmek

fill out
form doldurmak

fill up
kapasiteyi doldurmak

find out
keşfetmek (öğrenmek)

give away
başkasına ücretsiz vermek

give back
geri vermek

hand in
teslim etmek

hang up
elbise asmak, kapatmak

hold up
gecikmek

hold up (2)
soymak

look over
incelemek, kontrol etmek

look up
listede aramak

make up
hikaye yada yalan uydurmak

make out
duymak, anlamak

pick out
seçmek

pick up
almak

point out
işaret etmek

put away
kaydetmek veya saklamak

put off
ertelemek

put on
giyinmek

put out
söndürmek

read over
incelemek

set up  başlatmak, kurmak
düzenlemek, hazırlamak

take down
not yazmak

take off
giysileri çıkartmak

talk over
tartışmak

throw away
bir köşeye atmak

try on
prova etmek, denemek

Try out
Denemek, Test yapmak

turn down
sesi kısmak

turn down (2)
reddetmek

turn up
sesi yükseltmek

turn off
elektiriği kapatmak

turn off (2) itelemek,
etkisiz hale getirmek

Turn on
elektriği açmak

use up
tamamen kullanmak

call on
çağırmak

call on (2)
ziyaret etmek

get over başa çıkmak,
hayal kırıklığına uğratmak

go over
gözden geçirmek

go through
tüketmek

look after
kendine iyi bak, iyi bakmak

look into
incelemek

run across
şans eseri bulmak, rastlamak

run into
tanışmak, karşılaşmak

take after
benzemek

wait on
servis yapmak

break in on
konuşmayı kesmek

catch up with
yetişmek

check up on incelemek,
kontrol etmek, araştırmak

come up with
katkıda bulunmak

cut down on
karcamaları kısıtlama

drop out of
okulu bırakmak

get along with
iyi bir ilişki içinde olmak

get rid of elemek,
kurtulmaya çalışmak

get through with
başa çıkmak, bitirmek

keep up with
ayak uydurnak

look forward to
dört gözle beklemek

look in on
birisini ziyaret etmek

look out for
dikkat etmek, tahmin etmek

look up to
saygılı olmak

make sure of
doğrulamak, emin olmak

put up with
katlanmak

run out of
bitmek, enerjisi tükenmek

take care of
iyi bakmak

talk back to
cevap vermek

think back on
hatırlamak

walk out on
terketmek

break down
çalışmayı bırakmak

catch on
popüler olmak

come back
geri gelmek

come in
girmek

come to
bilinci açılmak

come over
ziyarete gitmek

drop by
randevuzus ziyaret etmek

eat out
restoranda yemek

get by
hayatta kalmak, geçinmek

get up
kalkmak

go back
geri dönmek

go on
devam etmek

go on (2)
bişey olmak

grow up
büyümek

keep away
uzakta tutmak

keep on
devam etmek

pass out
bayılmak

show off
hava atmak

wake up
uyanmak

The terrorists tried to blow up the railroad station.
Teröristler demiryolu istasyonunu patlatmaya çalıştı.

My mother brought up that little matter of my prison record again.
Annem benim küçük bir mesele olan hapishane kaydımdan bahsetti

It isn't easy to bring up children nowadays.
Günümüzde çocuk yetiştirmek kolay değil.

They called off this afternoon's meeting.
Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler.

Do this homework over.
Bu ödev bitti.

Fill out this application form and mail it in.
Bu başvuru formunu doldurun ve postayla gönderin.

She filled up the grocery cart with free food.
Bakkalını ücretsiz yiyeceklerle doldurdu.

My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.
Kardeşim, kocasının onun için sürpriz bir parti hazırladığını öğrendi.

The filling station was giving away free gas.
Benzinistasyonu ücretsiz gaz veriyordu.

My brother borrowed my car. I have a feeling he's not about to give it back.
Kardeşim arabamı ödünş aldı. Geri vermeyeceğini hissediyorum.

The students handed in their papers and left the room.
Öğrenciler evraklarını teslim ettiler ve odadan çıktılar.

She hung up the phone before she hung up her clothes.
Elbiselerini asmadan önce telefonu kapattı.

I hate to hold up the meeting, but I have to go to the bathroom.
Toplantıya geç kalmaktan nefret ediyorum, ama tuvalete gitmek zorundayım.

Three masked gunmen held up the Security Bank this afternoon.
3 tane silahlı ve maskeli adam Güvenlik Bamkasını bu öğleden sonra soydu.

The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness.
Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce kağıtlara dikkatle inceledi.

You've misspelled this word again. You'd better look it up.
Bu kelimeyi yine yanlış yazmışsın. Listeye baksan iyi olur.

She knew she was in trouble, so she made up a story about going to the movies with her friends.
Başının belada olduğunu biliyordu, bu yüzden arkadaşlarıyla birlikte filmlerle ilgili bir hikaye hazırladı.

He was so far away, we really couldn't make out what he was saying.
Çok uzaktaydı, onun ne söylediğini tam anlamıyla duyamadık.

There were three men in the line-up. She picked out the guy she thought had stolen her purse.
Sırada üç kişi vardı. Çantasını çaldığını düşündüğü adamı seçti.

The crane picked up the entire house. (Watch them pick it up.)
Vinç tüm evi aldı. (Onların almasını izle.)

As we drove through Paris, Ahmet pointed out the major historical sites.
Ahmet, Paris'ten geçerken önemli tarihi yerleri işaret etti.

We put away money for our retirement. She put away the cereal boxes.
Emeklilik için para biriktirdik. Tahıl kutularına saklamıştık.

We asked the boss to put off the meeting until tomorrow. (Please put it off for another day.)
Patrona toplantıyı yarına kadar ertelemesini istedik. (Lütfen başka bir güne erteleyin.)

I put on a sweater and a jacket. (I put them on quickly.)
Bir kazak ve bir ceket giyindim. (Onları çabucak giyindim.)

The firefighters put out the house fire before it could spread. (They put it out quickly.)
İtfaiyeciler yangın yayılmadan evdeki ateşi söndürdü. (Hızlı bir şekilde söndürdüler.)

I read over the homework, but couldn't make any sense of it.
Ev ödevini inceledim, ancak mantıklı gelmedi.

My wife set up the living room exactly the way she wanted it. She set it up.
Karım oturma odasını tam istediği şekilde kurdu. Hazırladı.

These are your instructions. Write them down before you forget.
Bunlar senin talimatların. Onları unutmadan önce not al.

It was so hot that I had to take off my shirt.
Çok sıcaktı ki gömleğimi çıkarmak zorundaydım.

We have serious problems here. Let's talk them over like adults.
Burada ciddi sorunlarımız var. Onları yetişkinler gibi tartışalım.

That's a lot of money! Don't just throw it away.
Bu çok para! Sadece bir köşeye fırlatıp atma.

She tried on fifteen dresses before she found one she liked.
Sevdiği birini bulmadan önce on beş elbiseyi denedi.

I tried out four cars before I could find one that pleased me.
Beni memnun eden birini bulmadan önce dört arabayı denedim.

Your radio is driving me crazy! Please turn it down.
Telsizin beni delirtiyor! Lütfen sesini kısın.

He applied for a promotion twice this year, but he was turned down both times.
Bu yıl iki kez bir tanıtım için başvuruda bulunmuş, ancak iki defa da reddedilmiştir.

Grandpa couldn't hear, so he turned up his hearing aid.
Büyükbaba duyamadı, bu yüzden işitme cihazının sesini açtı.

We turned off the lights before anyone could see us.
Biri bizi görmeden önce ışıkları kapattık.

It was a disgusting movie. It really turned me off.
Bu iğrenç bir filmdi. Gerçekten beni etkisiz hale getirdi.

Turn on the CD player so we can dance.
Dans edebilmek için CD çaları açın.

The gang members used up all the money and went out to rob some more banks.
Çete üyeleri tüm parayı tüketti ve biraz daha banka soymak için dışarı çıktı.

The teacher called on students in the back row.
Öğretmen arka sıradaki öğrencileri çağırdı.

The old minister continued to call on his sick parishioners.
Eski bakan, etrafımızdaki hastaları ziyaret etmeye devam etti.

I got over the flu, but I don't know if I'll ever get over my broken heart.
Griple başa çıktım, ama kırık kalbimi hayal kırıklığına bilmiyorum.

The students went over the material before the exam. They should have gone over it twice.
Öğrenciler sınavdan önce materyali gözden geçirdiler. İki kere gitmiş olmalılardı.

They country went through most of its coal reserves in one year. Did he go through all his money already?
Ülkeler, bir yıl içinde kömür rezervlerinin çoğunu tüketti. Çoktan bütün parasını harcadı mı?

My mother promised to look after my dog while I was gone.
Annem ben yokken köpeğime iyi bakmaya söz verdi.

The police will look into the possibilities of embezzlement.
Polis zimmete para geçirme imkânlarını inveleyecektir.

I ran across my old roommate at the college reunion.
Üniversitedeki yeniden birleşme sırasında eski oda arkadaşıma rastladım.

Ali ran into his English professor in the hallway.
Ali koridorunda İngilizce profesörüne rastladı.

My second son seems to take after his mother.
İkinci oğlum annesine benziyor gibi görünüyor.

It seemed strange to see my old boss wait on tables.
Eski patronlarımın masalarına servis yapmak garip görünüyordu.

I was talking to Mom on the phone when the operator broke in on our call.
Operatör konuşmayı kestiğinde telefonda annemle konuşuyordum.

After our month-long trip, it was time to catch up withthe neighbors and the news around town.
Bir ay süren yolculuğumuzun ardından komşularımıza ve kasabadaki haberlere yetişme zamanı geldi.

The boys promised to check up on the condition of the summer house from time to time.
Çocuklar zaman zaman yazlık evin durumunu kontrol etmeye söz verdi.

After years of giving nothing, the old parishioner was able to come up with a thousand-dollar donation.
Yıllarca hiç birşey verdikten sonra eski kiliseye bin dolarlık katkıda bulundu.

We tried to cut down on the money we were spending on entertainment.
Eğlenceye harcadığımız parayı azaltmaya çalıştık.

I hope none of my students drop out of school this semester.
Umarım öğrencilerimden hiçbiri bu yarıyılda okuldan ayrılmaz.

I found it very hard to get along with my brother when we were young.
Gençken ağabeyimle iyi bir ilişkide olmak çok zordu.

The citizens tried to get rid of their corrupt mayor in the recent election.
Mehmet sınavda kopya çekti ve sonra kurtulmaya çalıştı.

When will you ever get through with that program?
Bu programla ne zaman başa çıkacaksın?

It's hard to keep up with the Kemal when you lose your job!
İşini kaybettiğinde Kemal'e ayak uydurmak zor!

I always look forward to the beginning of a new semester.
Her zaman yeni bir dönemin başlamasını döet gözle bekliyorum.

We were going to look in on my brother-in-law, but he wasn't home.
Kayın biraderimizi ziyaret edeceğiz, ama evde değildi.

Good instructors will look out for early signs of failure in their students.
İyi eğitmenler, öğrencilerinde erken başarısızlık işaretlerine dikkat ederler.

First-graders really look up to their teachers.
İlk sınıf öğrencileri gerçekten öğretmenlerine saygılı olur.

Make sure of the student's identity before you let him into the classroom.
Sınıfa girmeden önce öğrencinin kimliğinden emin olun.

The teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students.
Öğretmen, yeni öğrencilerini büyük bir saçmalığına katlandı.

The runners ran out of energy before the end of the race.
Koşucular yarışın bitiminden önce enerjileri tükendi.

My oldest sister took care of us younger children after Mom died.
Annem öldükten sonra en büyük ablam daha küçük çocuklara iyi baktı.

The star player talked back to the coach and was thrown off the team.
Yıldız oyuncu antrenöre cevap verdi ve takımdan atıldı.

I often think back on my childhood with great pleasure.
Sık sık, çocukluğumu büyük zevkle hatırlarım.

Her husband walked out on her and their three children.
Kocası onu ve üç çocuğunu terk etti.

That old Jeep had a tendency to break down just when I needed it the most.
O eski Cip, en çok ihtiyaç duyduğumda çalışmayı bırakma eğilimindeydi.

Popular songs seem to catch on in California first and then spread eastward.
Popüler şarkılar önce California'da popüler olup doğuya doğru yayılmış gibi görünüyor.

Father promised that we would never come back to this horrible place.
Babam asla bu korkunç yere geri gelmeyeceğimizi vaat etti.

They tried to come in through the back door, but it was locked.
Arka kapıdan içeri girmeye çalıştılar, ama kilitli.

He was hit on the head very hard, but after several minutes, he started to come to again.
Başını çok sert vurdu, ancak birkaç dakika sonra bilinci açılmaya başladı.

The children promised to come over, but they never do.
Çocuklar ziyarete gitmeye söz vermişler, ama asla yapmazlar.

We used to just drop by, but they were never home, so we stopped doing that.
Eskiden ziyaret ederdi, ama evde hiç olmazlardı, bunu yapmayı bıraktık.

When we visited Paris, we loved eating out in the sidewalk cafes.
Paris'i ziyaret ettiğimizde kaldırım kafelerinde yemek yemeyi çok sevdik.

Uncle Hasan didn't have much money, but he always seemed to get by without borrowing money from relatives.
Hasan Dayı'nın fazla parası yoktu, ancak her zaman akrabalarından borç almadan geçiniyordu.

Grandmother tried to get up, but the couch was too low, and she couldn't make it on her own.
Büyükanne kalkmaya çalıştı ancak kanepe çok alçaktı ve kendi başına yapamadı

It's hard to imagine that we will ever go back to Lithuania.
Şimdiye kadar Litvanya'ya geri döneceğimizi hayal etmek zor.

He would finish one Dickens novel and then just go on to the next.
Bir Dickens romanını bitirip bir sonraki romanına devam ederdi.

The cops heard all the noise and stopped to see what was going on.
Polisler tüm gürültüyü duydu ve neler olduğunu görmek için durdu.

Charles grew up to be a lot like his father.
Charles büyümüş babasına çok benziyor.

The judge warned the stalker to keep away from his victim's home.
Hakim, sedyeyi mağdurun evinden uzak tutması konusunda uyardı.

He tried to keep on singing long after his voice was ruined.
Yorulduktan sonra uzun süre şarkı söylemeye devam etti.

He had drunk too much; he passed out on the sidewalk outside the bar.
Çok sarhoş olmuştu; Barın dışındaki kaldırımda bayıldı.

Whenever he sat down at the piano, we knew he was going to show off.
Piyanoda her oturduğunda, hava atacağını biliyorduk.

I woke up when the rooster crowed.
Horoz Öttüğünde uyandım.

bottom of page