top of page

Personal pronous (Şahıs Zamirleri) Konu Anlatımları

Şahıs
zamirleri

I
ben

you
sen

he
o

she
o

it
o

we
biz

you
siz

they
onlar

     -i,-e
     hali

me
beni,bana

you
Seni,sana

him
Onu,ona

her
Onu,ona

it
Onu,ona

us
Bizi,bize

you
Sizi,size

them
onları,onlara

Mülkiyet
sıfatı

my
benim

your
Senin

his
onun

her
onun

its
onun

our
bizim

your
sizin

their
onların

Mülkiyet
zamiri

mine
Benimki

yours
Seninki

his
onunki

hers
onunki

its
onunki

ours
bizimki

yours
sizinki

theirs
onlarınki

Dönüşlü
zamir

myself
kendim

yourself
kendin

himself
kendi

herself
kendi

itself
kendi

ourselves
kendimiz

yourselves
kendiniz

themselves
kendileri

bottom of page