top of page

Past Tense (Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

Past Tense Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

Past Tense Olumlu Cümleler

     Fiilin geçmiş şekli (düzenli fiillerde ...ed almış fiil,
düzensizlerde fiilin 2.hali)


I went to school yesterday.
Dün okula gittim.

You wrote your name.
Adını yazdın.

He opened the door.
Kapıyı açtı.

She washed the shirts.
Gömlekleri yıkadı.

It ate the meat.
Eti yedi.

We wanted anew plate.
yeni bir tabak istedik.

You cleaned all the tabies.
Bütün masaları temizlediniz.

They learnt German.
Almanca öğrendiler.
 

Past Tense Soru Cümleleri

     Cümle başına did, fiil kök haline döner


Did I go to school yesterday?
Dün okula gittim mi?

Did you write your name?
Adını yazdın mı?

Did he open the door?
Kapıyı açtı mı?

Did she wash the shirts?
Gömlekleri yıkadı mı?

Did it eat the meat?
Eti yedi mi?

Did we want anew plate?
yeni bir tabak istedik mi?

Did you clean all the tabies?
Bütün masaları temizlediniz mi?

Did they learn German?
Almanca öğrendiler mi?
 

Past Tense Olumsuz Cümleler

     Kök halinede fiilin onüne did not


I did not go to school yesterday.
Dün okula gitmedim.

You did not write your name.
Adını yazmadım.

He did not open the door.
Kapıyı açmadı.

She did not wash the shirts.
Gömlekleri yıkamadı.

It did not eat the meat.
Eti yemedi.

We did not want anew plate.
yeni bir tabak istemedik.

You did not clean all the tabies.
Bütün masaları temizlemediniz.

They did not learn German.
Almanca öğrenmediler

did ile not birleşerek kısalabilir;
did not = didn't

bottom of page