top of page

Past Perfect Tense (Geçmişde Bitmiş Zaman) Konu Anlatımı

Past Perfect Tense (Geçmişde Bitmiş Zaman) Konu Anlatımı

Past Perfect Olumlu Cümleler

had + fiilin 3.şekli


I had given them some money.
Onlara biraz para vermiştim.

You had answered the questions.
Sorulara cevap vermiştin.

He had sold his house.
Evini satmıştı.

She had paid her debt.
Borcunu ödemişti.

It had fallen from the tree.
Ağaçtan düşmüştü.

We had waited for our friends.
Arkadaşlarımızı beklemiştik.

You had left the station.
İstasyonu terketmiştiniz.

They had visited the museum.
Müzeyi ziyaret etmişlerdi.
 

Past Perfect Soru Cümleleri

had cümle başına


Had I given them some money?
Onlara biraz para vermiş miydim?

Had you answered the questions?
Sorulara cevap vermiş miydin?

Had he sold his house?
Evini satmış mıydı?

Had she paid her debt?
Borcunu ödemiş miydi?

Had it fallen from the tree?
Ağaçtan düşmüş müydü?

Had we waited for our friends?
Arkadaşlarımızı beklemiş miydik?

Had you left the station?
İstasyonu terketmiş miydiniz?

Had they visited the museum?
Müzeyi ziyaret etmişler miydi?

 

Past Perfect Olumsuz Cümleler

had + not


I had not given them some money.
Onlara biraz para vermemiştim.

You had not answered the questions.
Sorulara cevap vermemiştin.

He had not sold his house.
Evini satmamıştı.

She had not paid her debt.
Borcunu ödememişti.

It had not fallen from the tree.
Ağaçtan düşmemüştü.

We had not waited for our friends.
Arkadaşlarımızı beklememiştik.

You had not left the station.
İstasyonu terketmemiştiniz.

They had not visited the museum.
Müzeyi ziyaret etmişlerdi.

had ile not birleşerek kısalabilir;
had not = hadn't

bottom of page