top of page

Past Continuous Tense (Geçmişte Devamlı Zaman) Konu Anlatımı

Past Continuous Tense (Geçmişte Devamlı Zaman) Konu Anlatımı

     Bu zaman, geçmişte devamlılık gösteren bir zamandır. Kalıp olarak hem şimdiki zamana hem de geçmiş zamana benzerlik gösterir.
Aşağıdaki örneklerle daha iyi kavramanız dileğiyle.

Past Continuous Olumlu Cümleler

(was,were) + fiil köküne ...ing ilavesi


I was writing a letter.
Bir mektup yazıyordum.

You were smoking a cigarette.
Bir sigara içiyordun.

He was watching television.
Televizyon seyrediyordu.

She was running to the car.
Arabaya koşuyordu.

It was sleeping under the chair.
Sandalyenin altında uyuyordu.

We were waiting for the bus.
Otobüsü bekliyorduk.

You were playing football.
Futbol oynuyordunuz.

They were reading their books.
Kitaplarını okuyorlardı.
 

Past Continuous Soru Cümleleri

was, were cümle başına


Was I writing a letter?
Bir mektup yazıyor muydum?

Were you smoking a cigarette?
Bir sigara içiyor muydun?

Was he watching television?
Televizyon seyrediyor muydu?

Was she running to the car?
Arabaya koşuyor muydu?

Was it sleeping under the chair?
Sandalyenin altında uyuyor muydu?

Were we waiting for the bus?
Otobüsü bekliyor muyduk?

Were you playing football?
Futbol oynuyor muydunuz?

Were they reading their books?
Kitaplarını okuyorlar mıydı?
 

Past Continuous Olumsuz Cümleler

was, were + not


I was not writing a letter.
Bir mektup yazmıyordum.

You were not smoking a cigarette.
Bir sigara içmiyordun.

He was not watching television.
Televizyon seyredmiyordu.

She was not running to the car.
Arabaya koşmuyordu.

It was not sleeping under the chair.
Sandalyenin altında uyumuyordu.

We were not waiting for the bus.
Otobüsü beklimiyorduk.

You were not playing football.
Futbol oynamıyordunuz.

They were not reading their books.
Kitaplarını okumuyorlardı.

 

was ve were ile not birleşerek kısalabilir;
was not = wasn't - were not = weren't

bottom of page