top of page

Passive Sentences (Pasif Cümleler) Konu anlatımı

Future Perfect Continuous - be going to

Active: The famous artist is going to have been painting the mural for over six months by the time it is finished.
Ünlü sanatçı bittiğinde altı aydan daha uzun süre duvar resmi yapıyor olacak.
Passive: The mural is going to have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished.
Duvar resmi bittiğinde altı aydan fazla bir süre ünlü sanatçı tarafından yapılmış olacak.
 

Used to

Active: Jerry used to pay the bills.
Jerry faturaları öderdi.
Passive: The bills used to be paid by Jerry.
Faturalar Jerry tarafından ödenirdi.
 

Would Always

Active: My mother would always make the pies.
Annem her zaman pasta yapardı.
Passive: The pies would always be made by my mother.
Pastalar daima annem tarafından yapılırdı.
 

Future in the Past - Would

Active: I knew John would finish the work by 5:00 PM.
John'un saat beşlere kadar işi bitireceğini biliyordum.
Passive: I knew the work would be finished by 5:00 PM.
İşin saat beşte biteceğini biliyordum.


Future in the Past - Was Going to

Active: I thought Sally was going to make a beautiful dinner tonight.
Sally'nin bu gece güzel bir akşam yemeği yapacağını düşünüyordum.
Passive: I thought a beautiful dinner was going to be made by Sally tonight.
Bu gece Sally tarafından güzel bir akşam yemeği yapılacağını düşünüyordum.

bottom of page