top of page

İngilizcede En Çok kullanılan Fiiller (330+)

Her dilde olduğu gibi İngilizce'de de cümle kurarken en önemli şeylerin başında fiiller gelir. Aşağıda en çok kullanılan 330 dan fazla fiil bulunmaktadır.Not: Kelimelerin anlamları en çok kullanılan anlamlardır başka anlamları da mevcuttur, ayrıca çoğu kelime daha çok isim halleriyle bilinmektedir bu sizi yanıltmasın burada sadece fiil anlamları mevcuttur.

accept

care

enjoy

happen

lead

open

reduce

settle

teach

account

carry

count

examine

hate

learn

order

refer

shake

tell

achieve

catch

cover

exist

have

leave

reflect

tend

act

cause

create

expect

lend

own

refuse

share

test

add

change

cross

experience

hear

let

pass

shoot

thank

admit

charge

cry

explain

help

lie

pay

relate

think

affect

check

cut

express

hide

like

perform

release

shout

throw

afford

choose

damage

extend

hit

limit

pick

remain

show

touch

agree

claim

dance

hold

link

remember

shut

train

aim

clean

deal

fail

hope

listen

plan

remove

sing

travel

allow

decide

fall

hurt

live

play

repeat

sit

treat

answer

climb

deliver

fasten

identify

look

replace

sleep

try

appear

close

demand

feed

imagine

lose

prefer

reply

smile

turn

apply

collect

deny

feel

improve

love

prepare

report

sort

understand

argue

come

depend

fight

include

make

present

represent

sound

use

arrange

commit

describe

fill

increase

manage

press

require

speak

used to

arrive

compare

design

find

indicate

mark

prevent

rest

stand

visit

ask

complain

destroy

finish

influence

matter

produce

result

start

vote

attack

complete

develop

fit

inform

promise

return

state

wait

avoid

concern

die

fly

intend

mean

protect

reveal

stay

walk

base

confirm

disappear

fold

introduce

measure

prove

ring

want

be

connect

discover

follow

invite

meet

provide

rise

stop

warn

beat

consider

discuss

force

involve

mention

publish

roll

study

wash

become

consist

divide

forget

join

pull

run

succeed

watch

begin

contact

do

forgive

jump

push

save

suffer

wear

believe

contain

draw

form

keep

miss

put

say

suggest

belong

continue

dress

found

kick

move

raise

see

suit

win

break

contribute

drink

gain

kill

reach

seem

supply

wish

build

control

drive

get

knock

need

read

sell

support

wonder

burn

cook

drop

give

know

notice

realize

send

suppose

work

buy

copy

eat

go

last

obtain

receive

survive

worry

call

correct

enable

grow

laugh

occur

recognize

serve

take

can

cost

encourage

handle

lay

offer

record

set

talk

write

aware

sign

discover

rob

choose

kabul etmek

bakmak

keyfini çıkarmak

olmak

öncülük etmek

açmak

azaltmak

yerleşmek

öğretmek

hesaplamak

taşımak

saymak

muayene etmek

nefret etmek

öğrenmek

sipariş etmek

başvurmak

sallamak

söylemek

başarmak

yakalamak

kapatmak

var olmak

sahip olmak

ayrılmak

yansıtmak

yönelmek

davranmak

sebeb olmak

yaratmak

beklemek

ödünç vermek

sahip olmak

reddetmek

paylaşmak

Ölçmek

eklemek

değiştirmek

geçmek

tecrübe etmek

duymak

izin vermek

es geçmek

ateş etmek

teşekkür etmek

itiraf etmek

şarj etmek

ağlamak

açıklamak

yardım etmek

Yalan söylemek

ödemek

ilgili olmak

düşünmek

etkilemek

Kontrol etmek

kesmek

ifade etmek

saklamak

sevmek

yapmak

serbest bırakmak

bağırmak

atmak

parası yetmek

seçmek

hasar vermek

uzatmak

vurmak

sınırlamak

almak

kalmak

göstermek

dokunma

aynı fikirde olmak

İddia etmek

Dans etmek

tutmak

bağlantı kurmak

hatırlamak

kapamak

eğitmek

amaçlamak

temizlemek

anlaşmak

başarısız olmak

umut etmek

dinlemek

planlamak

Kaldırmak

şarkı söylemek

seyahat etmek

izin vermek

karar vermek

düşmek

canını yakmak

yaşamak

oyun oynamak

tekrar etmek

oturmak

tedavi etmek

Cevap vermek

tırmanmak

teslim etmek

bağlamak

belirlemek

bakmak

değiştirmek

uyumak

denemek

görünmek

kapatmak

talep etmek

beslemek

hayal etmek

kaybetmek

tercih etmek

cevap vermek

gülümsemek

dönmek

uygulamak

toplamak

reddetmek

hissetmek

geliştirmek

Aşık olmak

hazırlamak

rapor etmek

sınıflandırmak

anlamak

tartışmak

gelmek

bağımlı olmak

kavga etmek

dahil olmak

Yapmak

sunmak

temsil etmek

ses çıkarmak

kullanmak

düzenlemek

işlemek

tanımlamak

doldurmak

artırmak

yönetmek

basım yapmak

gerektirmek

konuşmak

alışıkolmak

varmak

karşılaştırmak

dizayn etmek

bulmak

belirtmek

işaret koymak

önlemek

dinlenmek

durmak

ziyaret etmek

sormak

şikayet etmek

yıkmak

bitmek

etki etmek

önemi olmak

üretmek

sonuç olmak

başlamak

oy vermek

saldırmak

tamamlamak

geliştirmek

uygun olmak

bilgi vermek

söz vermek

dönmek

belirtmek, bildirmek

Beklemek

önlemek

ilgilendirmek

ölmek

uçmak

niyet etmek

anlamına gelmek

korumak

ortaya çıkartmak

kalmak

yürümek

dayandırmak

onaylamak

kaybolmak

katlamak

takdim etmek

ölçmek

kanıtlamak

çevrelemek

istemek

olmak

bağlamak

keşfetmek

takip etmek

Davet etmek

tanışmak

sağlamak

yükselmek

Durmak

uyarmak

dövmek

düşünmek

tartışmak

baskı yapmak

dahil olmak

söz etmek

yayınlamak

yuvrlamak

ders çalışmak

yıkamak

olmak

oluşmaktadır

bölmek

unutmak

katılmak

Çekmek

koşmak

başarılı olmak

izlemek

başlamak

temas etmek

yapmak

affetmek

atlamak

itmek

kayıt etmek

acı çekmek

giyinmek

inanmak

içermek

çizmek

oluşturmak

tutmak

özlemek

koymak

söylemek

önermek

ait olmak

devam etmek

elbise giyinmek

bulmak

tekme atmak

hareket etmek

yükseltmek

görmek

takım elbise giymek

kazanmak

kırılmak, kırmak

katkıda bulunmak

içmek

kazanç sağlamak

öldürmek

ulaşmak

gibi görünmek

arz etmek

dilek dilemek

inşa etmek

kontrol etmek

sürmek

almak

vurmak

ihtiyaç duymak

okumak

satmak

destek olmak

merak etmek

yanmak

pişirmek

düşürmek

vermek

bilmek

ihbar etmek

gerçekleştirmek

göndermek

varsaymak

çalışmak

satın almak

kopyalamak

yemek

gitmek

sonlandırmak

elde etmek

teslim almak

hayatta kalmak

endişelenmek

aramak

doğrulamak

etkinleştirmek

büyümek

gülmek

meydana gelmek

tanımak

servis etmek

almak

yapabilmek

maliyet etmek

cesaretlendirmek

işlemek

yatırmak

teklif etmek

kayıt etmek

kurmak

konuşmak

yazmak

farkında olmak

imzalamak

keşfetmek

soymak

seçmek

bottom of page