top of page

Indefinite Pronouns (Belirsiz zamirler) Konu Anlatımı

indefinite pronouns belirsiz zamirler konu anlatımı kolay öğrenim

body ve -one insanlar için, -thing eşyalar için kullanılır.

Everybody enjoyed the concert.

Herkes konserlerden hoşlandı.


I opened the door but there was no one at home.

Kapıyı açtım ama evde kimse yoktu.


It was a very clear day. We could see everything.

Çok açık bir gündü. Her şeyi görebiliyorduk.

 

indefinite pronouns'tan sonra tekil bir fiil kullanımı:

Everybody loves Sally.

Herkes Sally'yi sever.


Everything was ready for the party.

Parti için her şey hazırdı.

 

indefinite pronouns tan sonra çoğul zamir kullanımı:

Everybody enjoyed the concert. They stood up and clapped.

Herkes konserlerden hoşlandı. Onlar ayağa kalktı ve alkışladılar.


I will tell somebody that dinner is ready. They have been waiting a long time.

Birisine akşam yemeğinin hazır olduğunu söyleyeceğim. Uzun zamandır bekliyorlardı.

 

-s eklenmiş hali:

They were staying in somebody’s house.

Birinin evinde kalıyorlardı.


Is this anybody’s coat?

Bu kimin ceketi?

 

negatif olarak nobody, no one ve nothing kullanımı

Nobody came.

Hiç kimse gelmedi.


Nothing happened.

hiçbir şey olmadı.

 

insanlara veya eşyalara atıfta bulunmak için indefinite pronouns'tan sonra else kullanırız.

All the family came, but no one else.

Bütün aileler geldi, ama kimse yoktu.

 

If Michael can’t come we’ll ask somebody else.

Michael gelemezse başkasına sorarız..


So that's eggs, peas and chips. Do you want anything else?

Başka bir şey ister misin?

bottom of page