top of page

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Mustafa Kemal Havza'ya geldiğinde onun için tarihi bir görev başlamış bulunuyordu. Amaç: milleti içinde bulunduğu durumdan haberdar edip, milli bilincin uyanmasını sağlayarak milli bir birlik oluşmaktadır.

Alınan Kararlar

  • İzmir'in işgali ve onu takip eden işgaller haksızdır.

  • İşgaller mitinglerle protesto edilmelidir.

  • Büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul Hükümetine protesto telgrafları çekilmelidir.

  • Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamasına önem gösterilmelidir.

Genelgenin Önemi ve Sonuçları

  • Milli Mücadele Dönemi'ndeki ilk ulusal genelgedir.

  • Milli bilinç uyandırılmıştır.

Mustafa Kemal'in Havza'daki faaliyetlerinin sonucu olarak İstanbul Hükümeti, 8 Haziran 1919'da Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırdı. bu çağrıya uymayan Mustafa Kemal, Amasya'ya geçerek daha kapsamlı bir genelge hazırlamıştır.

bottom of page