top of page

Each Other ve One Another Konu Anlatımı

each other and one another

     İki veya daha fazla insan aynı şeyi yaptığında karşılıklı zamirleri 'each other' ve 'one another' kullanılır. Geleneksel olarak, 'each other' iki kişiye, 'one another' ise ikiden fazla kişiye karşılık gelir, ancak bu ayrım modern İngilizce'de kaybolmaktadır.


Peter and Mary helped one another.
Peter ve Mary birbirlerine yardım ettiler.

We sent each other Christmas cards.
Birbirimize Noel kartı gönderdik.

They didn’t look at one another.
Birbirlerine bakmadılar.

They helped to look after each other’s children.
Birbirlerinin çocuklarına bakmaya yardım ettiler.

We often stayed in one another’s houses.
Genellikle birbirimizin evlerinde kaldık.

bottom of page