top of page

Be Fiilinin Kullanımları

Be fiilinin kullanımları konu anlatımı

İsim ile kullanımı (noun)

My mother is a teacher.

Benim annem bir öğretmen.

Bill Clinton was the president of the US.

Bill Clinton ABD başkanıydı.

Sıfat ile kullanımı (adjective)

This soup is very tasty.

Bu çorba çok lezzetli.

The children were good.

Çocuklar iyiydi.

 

We were walking down the street.

Sokakta yürüyorduk.


Everything was wet. It had been raining for hours.

Her şey ıslaktı. Saatlerce yağmur yağıyordu.

passive halde kullanımda fiil düzenli ise -ed alır, düzensiz ise 2.hal kullanılır.

The house was built in 1890.

Ev 1890 yılında yapılmıştır.


The street is called Montagu Street.

Caddenin adı Montagu Caddesidir.


This car was made in Japan.

Bu araba Japonya'da yapıldı.

Tamlamalar ile kullanımı (prepositional phrase)

John and his wife are from Manchester.

John ve karısı Manchester'lı.


The flowers are on the table.

Çiçekler masanın üstünde.

bottom of page