top of page

Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919)

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra bütün Ege Bölgesi'nde yayılma isteği ve bu gelişmeler üzerine İstanbul Hükümetinin sessiz kalması sonucunda Batı Anadolu'da kongreler düzenlenmiştir. Bunlardan biri de Balıkesir Kongresi'dir.

Alınan Kararlar

  • Yunan işgali sürdükçe seferberlik devam edecektir.

  • Herkes askerlik göreviyle yükümlüdür.

  • Asker kaçakları yakalandığında yurt dışına sürgüne veya Yunan tarafına yollanacaktır.

  • Hareketi bir elden idare etmek için Heyet-i Merkeziye kurulacaktır.

bottom of page